ul. Stefana Batorego 19, 41-500 Chorzów
571 039 040