ul. Stefana Batorego 19, 41-506 Chorzów
571 039 040