ul. Stefana Batorego 19, 41-506 Chorzów
571 039 040

Tytuł wpisu

Ado Med 2

Przychodnia ADO MED 2 wielokrotnie została wyróżnieni w różnego rodzaju konkursach i rankingach.

Nasze Laury

Centrum Medyczne AdoMed 2 wielokrotnie zostało wyróżnione w różnego rodzaju rankingach jako profesjonalna, nowocześnie wyposażona, realizująca różnego rodzaju programy profilaktyczno medyczne skierowane do miieszkańców regionu śląskiego wielospecjalistyczna nowatorska przychodnia.

   

Przyjazna Przychodnia

ADO-MED2 po raz kolejny dostał tytuł "Przyjaznej Przychodni". ADOMED 2 został doceniony przez niezależny Audyt Przyjazna Przychodnia jako placówka wdrażająca z sukcesem najnowocześniejsze usprawnienia w obszarach: obsługi Pacjenta, dostępności, kompleksowości i jakości świadczonych usług,
stosowanych metod promocji i informacji, przestrzegania prawa pacjenta, budowania potencjału organizacji usług medycznych.

    

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Przychodnia ADOMED 2 z Chorzowa została Laureatem konkursu Chorzowski Przedsiębiorca Roku 2011 w kategorii Usługi organizowanym przez Centrum Przedsiębiorczości wspólnie ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Miasta Chorzowa. Przychodnia nasza została wytypowana przez mieszkańców naszego regionu jako najlepszy kompleks medyczny pod względem jakości świadczonych usług jak i profesjonalnego podejścia do każdego Pacjenta.

     

Lider Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia

ADO MED 2 nagrodzony w prestiżowym konkursie
Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia

Wyróżniono liderów medycyny

12 maja 2011 r., podczas uroczystej gali w Hotelu Marriott w Warszawie, ogłoszono wyniki prestiżowego Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. To placówki, organizacje oraz osoby, które stanowią najlepszy wzór pracy w sektorze służby zdrowia…
 
- Sukcesy pracowników służby zdrowia są ogromne, ale często pozostają za kulisami codziennych spraw. Pewnego rodzaju sprawiedliwością jest podziękowanie im wszystkim, ale przede wszystkim uświadomienie im wszystkim, że ich praca i wysiłek zasługują na podziw i uznanie – przywitała ponad 200 gości gospodyni wieczoru – Katarzyna Dowbor.

Liderzy OSOZ są uważani za jeden z najbardziej obiektywnych plebiscytów w medycynie. Zwycięzców wyłania 10-osobowa Kapituła złożona z przedstawicieli rynku ochrony zdrowia. Skład Kapituły tworzą m.in. dr Beata Małecka-Libera (Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia), dr n. med. Krzysztof Kordel (Rzecznik Praw Lekarzy) czy Urszula Jaworska (współzałożycielka Fundacji własnego imienia).

Trzecie miejsce w kategorii „Promocja zdrowia i profilaktyka” otrzymał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ado-Med 2 z Chorzowa. Jednostka ta została uhonorowana za fakt realizacji w nowo otwartej poradni genetycznej programu Ministerstwa Zdrowia z zakresu wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.

Dodatkowo podczas wręczania nagrody właścicielowi przychodni dr n. med. Romanowi Eliasowi, podkreślono skuteczne działania z zakresu profilaktyki nowotworowej wpływającej na świadomość pacjentów, a także umożliwienie objęcia profesjonalną opieką członków rodzin o wysokim dziedzicznie uwarunkowanym ryzyku zachorowania.

Ciekawostką, może być fakt iż specjalne wyróżnienie w kategorii „Promocja zdrowia i profilaktyka” odebrali producenci serialu telewizyjnego „Na dobre i na złe”. W uzasadnieniu przyznania nagrody Kapituła zaznaczyła, że „serial skraca dystans pomiędzy pacjentem a lekarzem i pielęgniarką, edukuje społeczeństwo w zakresie profilaktyki zdrowia, uczy empatii oraz zrozumienia dla osób chorych, przedstawia kulisy ciężkiej pracy personelu medycznego”.

1 kwietnia 2019r.
Ado Med 2
Powrót