ul. Stefana Batorego 19, 41-500 Chorzów
571 039 040

Zapytanie ofertowe nr: 1/ZP/2021

Zakup mammografu cyfrowego wraz z dostawą, instalacją, serwisowaniem oraz szkoleniem personelu
w ramach realizacji zadania pn.:
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania
nowotworów – mammografy, w ramach programu wieloletniego pn.:
„Narodowa Strategia Onkologiczna”


Pliki do pobrania