ul. Stefana Batorego 19, 41-506 Chorzów
571 039 040
Oferta indywidualna
Lekarz rodzinny
Pediatra
Pielęgniarka środowiskowa
Położna środowiskowa
Punkt szczepień
Chirurgia ogólna
Endokrynologia
Profilaktyka schorzeń piersi
Proktologia
Ortopedia
Laryngologia
Neurologia
Ginekologia i położnictwo
Onkologia
Diagnostyka
Lekarz rodzinny

Wybierz Twojego Lekarza Rodzinnego!

 

Wybierając lekarza rodzinnego w naszym centrum medycznym ADO MED 2 w Chorzowie, zyskujesz opiekę wysokokwalifikowanych lekarzy oraz szybszy i swobodniejszy dostęp do wszystkich naszych gabinetów specjalistycznych i badań.

 

Lekarz rodzinny jest lekarzem pierwszego kontaktu i to właśnie on jako pierwszy diagnozuje wszelkie problemy z Twoim zdrowiem.

 

Aby zapisać się do lekarza rodzinnego, wystarczy wypełnić i podpisać deklarację wyboru lekarza rodzinnego, a następnie złożyć ją w rejestracji. Wszelkie inne kwestie załatwiane są automatycznie przez nasz personel.

 

Każdy pacjent ma prawo dwa razy w roku zmienić swojego lekarza rodzinnego bez żadnych konsekwencji!

 

Nie zwlekaj!

Pediatra

W naszej klinice Wasze dziecko może czuć się bezpieczne! Wybierając lekarza rodzinnego w naszym centrum medycznym ADO MED 2 w Chorzowie, zyskujesz opiekę wysokokwalifikowanych lekarzy oraz szybszy i swobodniejszy dostęp do wszystkich naszych gabinetów specjalistycznych i badań.

Lekarz rodzinny jest lekarzem pierwszego kontaktu i to właśnie on jako pierwszy diagnozuje wszelkie problemy z Twoim zdrowiem.

Aby zapisać się do lekarza rodzinnego, wystarczy wypełnić i podpisać deklarację wyboru lekarza rodzinnego, a następnie złożyć ją w rejestracji. Wszelkie inne kwestie załatwiane są automatycznie przez nasz personel.

Każdy pacjent ma prawo dwa razy w roku zmienić swojego lekarza rodzinnego bez żadnych konsekwencji!

Nie zwlekaj!

Pielęgniarka środowiskowa pracująca w ADOMED 2 planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentami naszej przychodni w miejscu ich zamieszkania.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa współpracuje z lekarzami różnych specjalności co zapewnia Państwu komleksową opiekę medyczną.

 

Świadczenia diagnostyczne.

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 2. Wykonywanie badania fizykalnego.
 3. Wykonywanie pomiarów i ich ocena.
 4. Wykonywanie testów.
 5. Prowadzenie bilansu wodnego
 6. Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia
 7. Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej

 

Świadczenia pielęgnacyjne.

 1. Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.
 2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
 3. Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

 

Świadczenia lecznicze.

 1. Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
 2. Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
 3. Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna
 4. Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu).
 5. Wykonywanie wlewów doodbytniczych.
 6. Podawanie leków różnymi drogami i technikami.
 7. Wykonywanie zleceń lekarskich.
 8. Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń.
 9. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
 10. Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu.
 11. Zdejmowanie szwów.
 12. Stawianie baniek lekarskich.
 13. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 

Świadczenia usprawniające.

 1. Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień.
 2. Usprawnienie ruchowe.
 3. Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej.
 4. Ćwiczenia ogólnousprawniające.

Położna środowiskowa realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną obejmującą:

 1. edukację w zakresie planowania rodziny,
 2. opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu
 3. opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną,
 4. opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,
 5. opiekę nad kobieta w każdym okresie jej życia.

    

 

W realizacji świadczeń zdrowotnych położna środowiskowa współpracuje z:

 1. lekarzem ginekologiem lub położnikiem udzielającym świadczeń specjalistycznych w obszarze jej działania,
 2. pielęgniarką/położną
 3. lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
 4. pielęgniarką środowiskową/rodzinną,
 5. innymi lekarzami i specjalistami,

W naszej klinice mogą Państwo skorzystać z pełnego zakresu szczepień.

 

Na czym polega działanie szczepionek?

Szczepienie polega na podaniu zabitych lub żyjących, pozbawionych zjadliwości mikroorganizmów, celem wywołania swoistej odpowiedzi immunologicznej. Po zetknięciu się komórek układu odpornościowego z antygenami bakterii lub wirusów zawartych w szczepionce, układ odpornościowy uczy się je rozpoznawać, eleminuje je oraz "zapamiętuje" na przyszłość.  Wytworzona w ten sposób odporność długotrwała, niekiedy jednak konieczne jest podanie przypominających dawek szczepionki.

 

Czy należy się szczepić?

Dzięki powszechnemu zastosowaniu szczepień weeliminowano lub w znacznym stopniu ograniczono występowanie wielu groźnych chorób wywoływanych przez bakterie i wirusy (gruźlica, błonnica, choroba Heinego-Medina, ospa itp), dlatego też większość szczepień jest obowiązkowa.

 

Wykonujemy następujące szczepienia:

 1. Szczepionka przeciw grypie
 2. Szczepienia dla podróżujących, (Międzynarodowa Książeczka Szczepień)
 3. Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 4. Szczepionka błoniczo-tężcowa
 5. Szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy HPV
Chirurgia ogólna

Klinika AdoMed 2 świadczy usługi z zakresu chirurgii ogólnej. W ramach Poradni Chirurgii Ogólnej lekarze zajmują się m.in.:

 1. diagnostyką chorób z zakresu jamy brzusznej,
 2. diagnostyka z zakresu żylaków kończyn dolnych
 3. usuwaniem chirurgicznym zmian skórnych (guzków skóry, kaszaków, włókniaków, tłuszczaków),
 4. pobieraniem wycinków do badania histopatologicznego,
 5. leczeniem ropni i innych stanów zapalnych skóry.

 

Endokrynologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się leczeniem zaburzeń działania gruczołów wydzielania wewnętrznego. Endokrynolog zajmuje się zatem wszystkim tym, co dzieje się z naszymi hormonami. Odpowiada za leczenie m.in. tarczycy, przysadki mózgowej czy nadnerczy.

 

Kiedy warto pójść do endokrynologa?

Endokrynologa będziemy musieli odwiedzić zawsze wtedy, kiedy zaistnieje podejrzenia niewłaściwego działania wyżej wymienionych gruczołów. Często zdarza się, że takie nieprawidłowości dają objawy trudne do jednoznacznego zaklasyfikowania i nie zawsze endokrynolog jest pierwszym lekarzem, który przychodzi nam do głowy, gdy chcemy się leczyć. Mimo to, warto rozważyć badania endokrynologiczne w bardzo wielu przypadkach, od zaburzeń dojrzewania, przez problemy z ciśnieniem, aż po bezpłodność.

 

Podstawowym schorzeniem leczonym w ramach poradni jest niedoczynność i nadczynność tarczycy.

Do najczęstszych badań należą: USG tarczycy i TSH (badanie laboratoryjne).

 

Lekarz przyjmujący: 

 • lek. med. Joanna Kozaczka (specjalista endokrynolog)

Poradnia profilaktyki chorób piersi mieszcząca się w naszym Centrum zajmuje się kompleksową diagnozą i leczeniem chorób piersi. Swoim pacjentom oferuje możliwość wykonania badania ultrasonograficznego (USG) piersi, a także fachowe konsultacje chirurgiczne. Poradnia kwalifikuje pacjentki do mammografii, punkcji, biopsji cienko i grubo igłowych, leczenia chirurgicznego.

 

Program profilaktyczny polega na wykonaniu badania mammograficznego i wypełnieniu ankiety. Po wykonaniu badania pacjentka otrzymuje zdjęcie wraz z zaleceniami co do dalszego postępowania (pacjentka może być skierowana do dalszej diagnostyki).

 

Program jest kierowany do kobiet w wieku 50 lat do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii lub otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzednim pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego.

 

Lekarz przyjmujący: 

 • dr n. med. Roman Elias (specjalista chirurg) 
 • lek. med. Przemysław Król (specjalista chirurg) 
 • lek. med. Andrzej Zurek (specjalista chirurg)
Proktologia

Poradnia proktologiczna w AdoMed 2 zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób jelita grubego, odbytnicy i odbytu.

 

Pomoc u nas znajdą osoby cierpiące na takie schorzenia dolnego odcinka przewodu pokarmowego jak nowotwór odbytu i odbytnicy, żylaki odbytu i odbytnicy, hemoroidy, szczelinę odbytu, krwawienia i swąd czy krwiaki i przetoki okołoodbytnicze. W zależności od stopnia zaawansowania choroby nasz wykwalifikowany personel lekarski wybierze najwłaściwsze dla pacjenta metody leczenia, a w razie konieczności skieruje go na dalsze, specjalistyczne badania. 

Poradnia Urazowo-Ortoedyczna świadczy usługi z zakresu:

 • specjalistyczne konsultacje ortopedyczne
 • diagnostykę i leczenia urazów i zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu
 • diagnostykę i leczenia zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa
 • diagnostykę i leczenia świeżych obrażeń kostno – stawowych
 • leczenie następstw obrażeń narządu ruchu (zmian zapalnych, zwyrodnień, zespołów bólowych)
 • Nasi specjaliści udzielają porad w zakresie leczenia wad postawy.

 

Lekarz przyjmujący: 

 • lek. med. Mariusz Kołacz ( specjalista ortopedii i traumatologii) 
 • lek. med. Leszek Musiał ( specjalista ortopedii i traumatologii) 
 • lek. med. Jerzy Derkacz ( specjalista ortopedii i traumatologii) 
 • lek.med Andrzej Kucharski ( specjalista ortopedii i traumatologii) (jedynie praktyka PRYWATNA)

W naszej poradni laryngologicznej zajmujemy się wnikliwym rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, kartani, gardła oraz innych narządów głowy i szyi.

 

Najczęściej leczonymi schorzeniami w ramach poradni są:

 • przeziębienia
 • zakażenia nosa i zatok przynosowych
 • zakażenia gardła, krtani i tchawicy
 • zakażenia jamy ustnej
 • zakażenia ślinianek, kamica ślinianek
 • zakażenia ucha: zewnętrznego, środkowego
 • zawroty głowy, sumy uszne, niedosłuchy
 • urazy nosa, ucha

     

 

      

W poradni tej wykonywane są m.in.:

 • płukanie uszu z woskowiną
 • toaleta ucha ropnego
 • punkcje zatok szczękowych
 • usuwanie ciał obcych - ucho, nos, gardło
 • przerost migdałków podniebiennych, gardłowego - zakwalifikowanie do zabiegu
 • nacięcie ropnia okołomigdałkowego
 • audiometria

 

Lekarz przyjmujący: 

 • lek. med. Maria Cholewka (specjalista otolaryngolog)

Neurologia zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób układu nerwowego. Do schorzeń neurologicznych zalicza się zarówno choroby centralnego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych (neuropatie, rwa kulszowa, itp.).

 

Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne (wywołane wadami rozwojowymi) lub wtórne (towarzyszące innym schorzeniom, których ognisko pierwotne niejednokrotnie mieści się poza układem nerwowym -). Zmiany w układzie nerwowym mogą wystąpić w wyniku różnych urazów, uszkodzenia i zapalenia tkanek miękkich i struktur kostnych.

 

Nierozpoznane i nieleczone choroby neurologiczne mogą stanowić poważne zagrożenie nawet dla życia chorego. Niejednokrotnie bagatelizowane bóle głowy czy mięśni mogą występować w przebiegu mikroudarów, wylewów, mikrowylewów do centralnego układu nerwowego, lub być objawem innej choroby. Szczególnie w okresie letnim u małych dzieci lub osób ukąszonych przez kleszcze, mogą pojawić się objawy ze strony układu nerwowego pod postacią gorączki, bólu głowy, zaburzeń świadomości, które są konsekwencją kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Wszelkie utraty przytomności powinny być diagnozowane przez neurologa, gdyż mogą być one objawem np. padaczki, która bez odpowiedniego procesu leczenia może przyczynić się nawet do śmierci.

 

Lekarz przyjmujący: 

 • lek. med. Maria Szczepańska-Kasprzak (specjalista neurolog)

Schorzenia kobiece pojawiają się z bardzo różnych powodów. W niektórych przypadkach są to pewne niedoskonałości w pracy organizmu, a szczególnie układu rozrodczego, bądź hormonalnego, które wymagają szczegółowego wywiadu i podjęcia działania ze strony lekarza. Jednak wiele chorób jest wynikiem zaniedbań w profilaktyce prozdrowotnej, braku dostatecznie higienicznego trybu życia, czy też braku świadomości potrzeby regularnych badań i kontroli.

 

Brak systematycznych kontroli i profilaktyki z zakresu ginekologii może być przyczyną przerodzenia się dokuczliwych bólów czy schorzeń w poważną, niejednokrotnie przewlekłą chorobę. Ich eliminacja wówczas zamiast farmakologii, bądź krótkich zaleceń leczniczych, wymaga już poważnych ingerencji, niejednokrotnie chirurgicznych. I tak np. nie leczone stany zapalne mogą prowadzić do zmian nowotworowych, stałe bóle czy problemy wywołane okresem menopauzy przyczyniają się do różnych dysfunkcji psychicznych.

 

Nasza poradnia ginekologiczna zapewnia konsultację lekarzy - ginekologów-położników, którzy korzystają z pomocy urologów, endokrynologów, andrologów i innych specjalistów.

 

Każda kobieta powinna w celach profilaktycznych skonsultować się z lekarzem ginekologiem przynajmniej dwa razy w roku. Raz w roku powinno być wykonane badanie cytologiczne.

 

 

W ramach poradni ginekologicznej zapewniamy naszym pacjentom dostęp do badań:

 • pełnego zakresu badań biochemicznych, 
 • badań hormonalnych, 
 • bakteriologicznych, 
 • cytologicznych, 
 • biopsji endometrialnej, 
 • badań USG, obejmujących zarówno diagnostykę narządów rozrodczych jak i weryfikujących ciążę, 
 • mammografię.

 

Lekarz przyjmujący: 

 • dr n. med. Grażyna Kuciel-Bacia ( specjalista ginekolog- położnik) 
 • lek. med. Arkadiusz Kucharek ( specjalista ginekolog- położnik)

Poradnia zajmuje się konsultacjami onkologicznymi. Przyjęcie nie wymaga skierowania, zgłosić może się każdy, kto pragnie zasięgnąć porady onkologa. Osoby kwalifikujące się do leczenia w zależności od wskazań mają możliwość wykonania zabiegów.

 

W poradni odbywają się wizyty kontrolne po przebytym zabiegu. Poradnia prowadzi również wczesne wykrywanie i leczenie chorób piersi u kobiet. W razie potrzeby można wykonać badanie mammo­graficzne a także USG piersi.

 

Diagnostyka i leczenie chorób piersi:

 • badania profilaktyczne,
 • konsultacje badań mammograficznych,
 • leczenie operacyjne łagodnych guzków i torbieli,
 • biopsje z pobieraniem wycinków do badań hist – pat.
 • Chirurgiczne usuwanie znamion i zmian na skórze.

 

Lekarz przyjmujący: 

 • lek. med. Leszek Kostrz ( specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej)

Jako nowoczesny ośrodek diagnostyki obrazowej naszym Klientom oferujemy bardzo szeroki zakres badań diagnostycznych wykonywanych przez najwyższej klasy specjalistów przy użyciu nowoczesnego sprzętu.

 

Wszystkim Pacjentom ceniącym sobie szybką i dokładną diagnozę oferujemy możliwość wykonania badań diagnostycznych w następujących pracowniach: RTG, mammografia, USG.

 

Diagnostyka obrazowa jest podstawą współczesnej medycyny. Dzięki użyciu różnorodnych technik diagnostycznych mamy dziś możliwość wczesnego rozpoznania choroby lub sprecyzowania diagnozy. Określona jednostka chorobowa może być rozpoznawana różnymi technikami. Wybór odpowiedniej metody powinien być podyktowany przede wszystkim jak najmniejszym obciążeniem zdrowia pacjenta oraz rachunkiem ekonomicznym. Warunkiem skrócenia procesu diagnostycznego i postawienia trafnej diagnozy jest dobra współpraca pomiędzy lekarzem kierującym i radiologiem, której elementem koniecznym jest właściwie wypełnione skierowanie.

 

 

W celu zapewnienia naszym Pacjentom usług na najwyższym poziomie posiadamy własną pracownię radiologiczną. Centrum Medyczne AdoMed 2 wyposażone jest w doskonałej jakości aparaty rentgenowskie renomowanych producentów, pozwalające na uzyskiwanie najlepszej jakości obrazów przy wysokiej redukcji dawki promieniowania.

 

Ultrasonografia jest powszechnie stosowaną, całkowicie bezpieczną dla pacjenta techniką diagnostyki obrazowej wykorzystującą zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej od struktur wewnętrznych. Stosowane u nas urządzenia gwarantują Państwu badania na najwyższym poziomie, gdyż są to sysytemy ronomowanych producentów tego typu sprzętu na świecie.

 

Mammografia jest techniką radiologiczną wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie do badania piersi. W metodzie tej stosuje się specjalnie skonstruowane aparaty rentgenowskie (mammografy) oraz filmy wysokiej czułości. Mammografia służy wczesnej diagnostyce zmian nowotworowych (profilaktyka) oraz monitorowaniu zmian łagodnych. W naszej placówce możecie Państwo zrobić badanie mammograficzne na jednym z najnowocześniejszych urządzeń realizującym badania w tym zakresie w Europie.